ÁSZF

Általános szerződési-, és felhasználási feltételek

A www.classybudapest.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy
elolvasta és elfogadta a weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó jelen általános
szerződési feltételeket, valamint a honlapon megtalálható adatkezelési tájékoztatót és azok
minden pontjával egyetért.

I. Üzemeltetői adatok
 név: Gallai Katalin EV
 márkanév: Classy Budapest Mobil Szépségszalon
 székhelye és üzleti tevékenységének helye: 2120 Dunakeszi, Karácsony Sándor
utca 13.
 adószám: 69183799-1-33
 nyilvántartási szám: 52819720
 szerződés nyelve: magyar
 elektronikus levelezési cím: info@classybudapest.hu
 telefonszám: +3620/231-7144

A szolgáltatásnyújtó fél a továbbiakban szolgáltató vagy Classy Budapest.
A szolgáltatást igénybevevő fél a továbbiakban ügyfél, megrendelő vagy vendég.
A Classy Budapest Mobil Szépségszalon egy olyan platform, ahol mobil
szépségszolgáltatást lehet rendelni Budapest kerületeibe házhoz, irodába és
rendezvényekre.

A szolgáltatás megrendelésének leadását követően, annak szolgáltató általi feldolgozása
után, annak szolgáltató általi elfogadásával szerződés jön létre a tárgyi szolgáltatás
nyújtására a megrendelő ügyfél és a szolgáltató között. Külön írásbeli szerződés nem jön
létre a felek között, iktatásra nem kerül sor.

II. Megrendelhető szolgáltatások köre:
 Manikűr-pedikűr,
 Masszázs,
 Fodrász,
 Szempilla,
 Szemöldök,
 Gyantázás,
 Arckezelések,
 Arc-és testkezelések,
 Smink,
 reflexológia, kineziológia tapasz felhelyezése, terápiás ultrahang, soft lézer kezelés.

Az egyes szolgáltatáscsoportokba tartozó szolgáltatások körét és azok pontos, részletes
leírását a www.classybudapest.hu weboldalon a „szolgáltatások” menüpont alatt találja.
Megrendelő a foglalás leadásával kijelenti és elismeri, hogy az általa megrendelt
szolgáltatásról a foglalást megelőzően a szolgáltató honlapján tájékozódott.
A honlapon megjelenített képek csak illusztrációk, tájékoztató jellegűek, a valóságtól
eltérhetnek.
A szolgáltatásokat maga a szolgáltató, illetve a vele szerződéses kapcsolatban álló,
megfelelő képesítéssel és engedélyekkel rendelkező személyek nyújtják. A szolgáltató a
szolgáltatás ténylegesen nyújtó személy jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel
tartozik, mintha maga járt volna el.
Az ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

Az egyes szolgáltatások árát a honlapon, a „szolgáltatások” menüpontban találja. Az árak
forintban értendők. Az árak a helyszínre történő eljutás díját és a szolgáltatás díját is
tartalmazzák, a megrendelt szolgáltatásért a feltüntetett árakon felül további fizetési
kötelezettsége a megrendelőnek nem áll fenn. Az árak a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint az általános forgalmi adót tartalmazzák.
Szolgáltató az adott szolgáltatás árát a megrendelés időpontjáig garantálja. Amennyiben
valamely rendelés bármilyen okból módosításra kerül, úgy a szolgáltatásra a módosításkor
érvényben lévő ár vonatkozik.
A szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

III. A szolgáltatás megrendelésének a módja, fizetési feltételek:

Szolgáltatást megrendelni a www.classybudapest.hu honlapon, a „szolgáltatások” menüpont
alatt lehet. Ki kell választani, a kívánt szolgáltatást, majd a „foglalás” menüpontra kattintva
lehetséges az időpontot és a helyszínt megadni, ahova szeretné kérni a kollégánkat.
A rendelési folyamat során törlésre, módosításra az alábbiak szerint van lehetőség: A
foglalási folyamat bármikor megszakítható, a foglalási rendszerből történő kilépéssel. Ez
esetben a foglaláshoz a folyamatot szükséges újból megkezdeni.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a foglalással fizetési kötelezettsége keletkezik a
szolgáltató felé.
Ahogy a Classy Budapest megkapja a foglalási szándékot, hozzárendel egy kollégát az
adott megrendeléshez. Az időpont függvényében a szolgáltató a megrendelés elküldésétől
számított 12 órán belül elfogadja vagy módosítja a megrendelés időpontját.
Elfogadás esetén a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küldd a vendég
részére, ezzel a szerződés a felek között létrejön. A megrendelés visszaigazolásában a
szolgáltató tájékoztatja a vendéget az eljáró kolléga nevéről, telefonszámáról.

Ha a visszaigazolás során az időponton változtatni szükséges (például, hogy a kollégánk
időben odaérjen), azt a vendégnek az e-mail címére jelezi a szolgáltató. Ha a módosított
időpont az ügyfélnek megfelelő, nincs tennivalója. Ha a módosított időpont nem megfelelő
az ügyfélnek, azonban egy másik, válaszható időpont megfelelő neki, úgy azt válasz e-mail-
ben kell jelezni a szolgáltató felé, illetve azt is, ha az időpont nem megfelelő és jelenleg
másikat választani nem kíván. Ez esetben a folyamat a fentiek szerint folytatódik, illetve
amennyiben ezt is módosítani szükséges, úgy a szolgálató telefonon felveszi a kapcsolatot a
vendéggel az egyszerűbb ügyintézés érdekében.

Amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 12 órán belül nem érkezik visszaigazolás
vagy időpontmódosításra vonatkozó javaslat a megrendelő részére, úgy mind a megrendelő,
min a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Amennyiben a megrendelő a megrendelés
elküldésétől számított 12 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot a szolgáltatóval az I. pontban elérhető e-mail címen vagy telefonszámon.
A fogyasztónak minősülő megrendelő a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján a foglalás
leadásával kifejezetten felhatalmazza a szolgáltatót, hogy – figyelemmel a szerződés
létrejöttének idejére és a lefoglalt időpontra - a teljesítését már az elállásra biztosított
határidő lejárta előtt kezdje meg.

Erre tekintettel a fogyasztónak minősülő megrendelő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja az
elállási jogát.

A szolgáltatás ellenértékének a kifizetése a megrendelés leadásakor, illetve
visszaigazolásakor, a barion bankkártyás online rendszeren keresztül történik.
A bankkártyaadatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:
H-EN-I-1064/2013.”
Ahogy a szolgáltatás visszaigazolása megtörtént, a vendég által megadott kártyaadatok
alapján levonja a Classy Budapest a szolgáltatás árát a vendég számlájáról.

IV. Teljesítéssel kapcsolatos szabályok:

A szolgáltatásnyújtás alábbi feltételeit (tekintettel a szolgáltatás vendég által megadott
helyen történő nyújtására) a megrendelő köteles biztosítani, amit a megrendelő elfogad és
vállal:
 biztonságos, tiszta helyszín, ahol a szolgáltató a munkát elvégzi,
 a munkavégzéshez megfelelő és szükséges fény, áramforrás, vízvételi lehetőség,
 a vendég tartózkodik az olyan helyzetektől, megnyilvánulásoktól, amelyek a
szolgáltatóra sértők, zaklatók, illetlenek, ellenségesek, támadók, zaklatók, illetve
gondoskodik arról, hogy ilyen személy a szolgáltatásnyújtás során ne lehessen jelen,
 szükség esetén, illetve a szolgáltató kérésére a vendég gondoskodik a helyszínen
lévő kisállata elzárásáról,
 esetleges járványügyi intézkedések betartása, a szolgáltató kérésére maszk viselése
(a járványszabályzatot a szolgáltató weboldalán mindig aktualizálva van).

A szolgáltató bármikor megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését/folytatását, ha a vendég
nem teljesíti az ÁSZF-ben megjelölt bármelyik kötelességét, amelyet a vendég tudomásul
vesz és elfogad. Ez esetben a szolgáltató jogosult a teljes szolgáltatási díjra.
Ez esetben semmilyen kárigény, megtérítési igény a vendéget nem illeti meg.
A szolgáltatót a szolgáltatás teljes díja akkor is megilleti, amennyiben a vendég által
megjelölt időpontban és helyen a vendég nem tartózkodik és emiatt a szolgáltatás
nyújtására nem kerülhet sor.

E körben a vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a megbeszélt időponthoz képest
maximum 30 percet várakozik a helyszínen, ezt követően a fentiek alkalmazásával távozhat.
Amennyiben a szolgáltató a szerződés szerinti időpontban és/vagy helyen nem jelenik meg
vagy olyan módon késve jelenik meg, hogy a szolgáltatás nyújtása már nem megoldható,
úgy a szolgáltatás díja a megrendelő részére visszajár, a szerződés szerinti teljesítési naptól
számított 5 napon belül.

A szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget a megrendelő által igénybe vett fizetési
móddal megegyező módon téríti vissza.
A szolgáltató, amennyiben a szolgálatatásnyújtás akadálya vis maior helyzet, úgy mentesül
a szerződésben vállalt kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül különösen, de nem
kizárólagosan: covid vagy egyéb járványügyi, egészségügyi bezárások, korlátozások;
sztrájk, amely érinti a szolgáltatásnyújtást, zavargások, természeti katasztrófák, tűz, háború,
kormányzati rendeletek, köztudomású közlekedési nehézségek, számítástechnikai
akadályok, meghibásodások. Amennyiben ilyen esetben 5 napon belül új időpontot a
megrendelővel egyeztetni a szolgáltató nem tud, úgy ugyanezen időn belül a szolgáltatás
ellenértéke visszajár a megrendelő részére.

A szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget a megrendelő által igénybe vett fizetési
móddal megegyező módon téríti vissza.

V. Elállás joga:

A fogyasztónak (vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személynek) minősülő megrendelőt a szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződés létrejöttének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti
meg.
A fogyasztónak minősülő megrendelőt a szerződés megkötése/létrejötte előtt megilleti az
ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget
megszünteti.
Az ajánlat visszavonásának és/vagy az elállás jogát a megrendelő egyértelmű, arra
vonatkozó nyilatkozattal, a szolgáltató info@classybudapest.hu e-mail címére küldött
levelében gyakorolhatja.
Az elállásra vonatkozó nyilatkozat határidőben megtettnek minősül, ha az arra biztosított,
fenti határidő lejárta előtt megküldi azt a megrendelő a szolgáltatónak.

Szolgáltató az elállás megérkezését haladéktalanul visszaigazolja a megrendelő részére.
Ha a fogyasztónak minősülő megrendelő szabályosan eláll a szerződéstől, a szolgáltató
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy
napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget a megrendelő által igénybe vett fizetési
móddal megegyező módon téríti vissza.

Ha a fogyasztónak minősülő megrendelő a teljesítés megkezdését (teljesítés
megkezdésének minősül, amikor a tárgyi szolgáltatást végző kolléga az ügyfél által megjelölt
időpontra és helyszínre elindul) követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás
szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a szolgáltató
számára megfizetni. A megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben
megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a
megrendelő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az
arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci
értéke alapján kell kiszámítani.

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Kormányrendelet.

VI. Kellékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a
szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a szolgáltató
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VII. Adatkezelés
A szolgáltató honlapján történő szolgáltatásmegrendelés alkalmával rendelkezésére
bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól
kivételt jelentenek a szolgáltatásnyújtás okán a szolgáltatást ténylegesen nyújtó kolléga
részére szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a szolgáltatás teljesítése nem
kivitelezhető. Megrendelő a foglalás leadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
szolgáltató a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges megrendelői adatokat a szolgáltatást
ténylegesen nyújtó kolléga részére továbbítsa.
A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig tárolásra kerül.
A vendég a megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul és beleegyezik, hogy ha bárhol
megemlíti a szolgáltatót (nyilvános online tartalmában, bejegyzésében,
kommunikációjában), úgy a szolgáltató ingyenesen, korlátozás nélkül felhasználhatja a
tartalmat promóciós célból, és közzéteheti a weboldalán vagy közösségi média oldalain.
Ha a vendég bármilyen visszajelzést vagy vendégvéleményt ad a szolgáltatásokkal
kapcsolatban, úgy a megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul és beleegyezik, hogy
azt a szolgáltató ingyenesen és korlátozás nélkül weboldalán vagy közösségi média oldalon
közzétegye.

VIII. Bejelentések, panaszkezelés
A szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a határidők
betartásával a megrendelők teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben mégis
észrevétel, javaslat, panasz merülne fel, a megrendelő ezt a tudomására jutását követően
haladéktalanul jelzi a szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben megjelölt postai vagy
elektronikus levelezési címen írásban.
A szolgáltató a panaszok, bejelentések, észrevételek kivizsgálása érdekében azok
kézhezvételét, vagy tudomásszerzést követően belső vizsgálatot folytat le és ezen időponttól
számított 15 (tizenöt) napon belül annak eredményéről írásban értesíti a megrendelőt.
Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos
panaszával – amennyiben azt a szolgáltatóval rendezni nem tudja – az alábbi szervhez
fordulhat: Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25.
IV/2.)
Ha a vásárolt szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az
online vitarendezési platformot (ODR) is, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/
oldalon érhető el.

IX. Egyéb rendelkezések:
A jelen ÁSZF 2022.07.15. napjától hatályos.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a szolgáltató a változás hatálybalépését
megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal korábban honlapján nyilvánosságra hozza,
letölthetővé teszi.
A megrendelő és a szolgáltató közötti jogviszonyban a megrendeléskor hatályos ÁSZF
rendelkezései az irányadók.