Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Classy Budapest tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

A Classy Budapest (továbbiakban „Adatkezelő) a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Rendelet rendelkezéseinek, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően jár el.

Tájékoztatjuk a weboldal látogatóit, hogy az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. Adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

Adatkezelő neve:                                           Gallai Katalin e.v.

Cégjegyzékszám:                                           69183799-9602-231-13

Székhelye:                                                      2120 Dunakeszi, Karácsony Sándor utca 13.

Postai címe:                                                   2120 Dunakeszi, Karácsony Sándor utca 13.

Ügyfélszolgálat e-mail címe:                          info@classybudapest.hu

 1. Milyen célból kérünk személyes adatokat és ezeket hogyan kezeljük?

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Személyes adatait foglaláskor, kapcsolat felvételkor vagy regisztrációkor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen személyes adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat.

 1. Adatkezelő a személyes adatokat szerződés előkészítés és teljesítés miatt kezeli az alábbi esetekben:

Foglalás: Amikor a felhasználó a foglalási rendszerben foglalást indít, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név és e-mail cím azzal a céllal, hogy a szolgáltatási szerződés létrejöjjön. A foglalásról tárolt adatokat a konkrét szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozóink, mint adatfeldolgozók kezelik. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a foglalás során kötelezően megadott adatok:

 • Név,
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím/lakcím

Megőrzési idő: A megadott adatokat a szerződés teljesüléséig kezeljük.

 1. Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

Kapcsolat felvétel: Amikor a felhasználó a kapcsolat felvételi űrlapot kitölti (ajánlat kérés, stb...), tárolásra kerül a felhasználó által megadott név és e-mail cím azzal a céllal, hogy az üzenetre válaszolni tudjunk. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a kapcsolat felvételkor kötelezően megadott adatok:

 • Név,
 • e-mail cím

Megőrzési idő: A megadott adatokat a kapcsolat felvétel céljának teljesüléséig kezeljük

Regisztráció: Amikor a felhasználó a regisztrációt kitölti, tárolásra kerül a felhasználó által megadott adat azzal a céllal, hogy a felhasználóval kapcsolatot tartsunk és a foglalási  folyamatát leegyszerűsítsük. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a regisztrációkor kötelezően megadott adatok:

 • Név,
 • e-mail cím
 • telefonszám

Megőrzési idő: A megadott adatokat a regisztráció megszüntetéséig kezeljük, mely kérést az ügyfélszolgálati email címen jelenthetik be. Törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

Egészségi állapotra vonatkozó adatok: Amikor a felhasználó vagy regisztrált ügyfél szolgáltatást vesz igénybe a foglalási rendszeren keresztül, a szolgáltatás teljesítése előtt vagy az alatt az egészségügyi kockázatok csökkentésének érdekében munkatársaink írásban vagy elektronikus kommunikáción keresztül egészségi állapotra (pl. allergia) vonatkozó adatokat kérhetnek. A tárolt adatokat a konkrét szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozóink, mint adatfeldolgozók kezelik. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által megadott adatok:

 • Név,
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • egészségügyi adatok

Megőrzési idő: Az adatokat a szolgáltatás vagy a törzsvásárlói viszony végéig kezeljük.

Weboldal üzemeltetés: A weboldal használata során különböző cookie-on keresztül IP cím, böngésző, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információk kerülnek tárolásra

Megőrzési idő: A megadott adatokat a cookie kezelési résznél részletesen meghatározott ideig kezeljük.

 1. Az önkéntes hozzájárulás alapján történő adatszolgáltatás nem előfeltétele az oldal látogatásának, ehhez személyes adatok megadására nem köteles.

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

Hírlevél küldés: A felhasználó feliratkozhat a hírlevelünkre. Ekkor tárolásra kerül a felhasználó által megadott e-mail cím azzal a céllal, hogy a hírlevelet elküldjük számára. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a kapcsolat felvételkor kötelezően megadott adatok:

 • e-mail cím

Megőrzési idő: A megadott adatokat az önkéntes hozzájárulás megszüntetéséig kezeljük, mely kérést az ügyfélszolgálati email címen jelenthetik be vagy a hírlevélben található linken jelezheti. Törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

 1. Név nélküli adatok

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

 1. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön szolgáltatási igényét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre, amelyek az adatkezelési céloknál vannak feltüntetve.

Adatkezelő az adatok szükséges részét a belső szabályzatokban meghatározott címzetteken kívül a következő címzetteknek továbbítja a weboldal üzemeltetés és a foglalási rendszer kapcsán:

 • Google Ireland Ltd (Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)
 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

A weboldalakon ideiglenes munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülhetnek elhelyezésre.

A munkamenet cookie-k használata segíti a weboldal megfelelő, felhasználóbarát és biztonságos működését.

Az állandó cookie-k segítnek abban az Adatkezelőnek, hogy többet megtudjon arról, hogy a Weboldalak látogatói milyen szokások szerint használják a honlapot. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

Az állandó cookie-k esetében Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akként hogy a sütiket letiltja, kikapcsolja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére

Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása

Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése

Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem

Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

A szolgáltatás igénybevételén túlmutató, marketing célok esetében külön kérjük önkéntes hozzájárulását a használatukhoz.

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy az általa működtetett www.classybudapest.hu weboldal és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja. Kérjük ezek részletes működéséről tájékozódjon a Google adatvédelmi tájékoztatójából.

Használt sütik:

Süti:_ga           megőrzési idő: 2 év

célja:a Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, amelyet arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon

Süti:_gat         megőrzési idő: 1 nap

célja:a Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására

Süti:_gid          megőrzési idő: 1 nap

célja: a Google Analytics használja, egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon

Süti: PHPsessid megőrzési idő: munkamenet lezárultáig

célja: a weboldal kommunikációs csatorna azonosítása a munkamenet során

 1. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását az Adatkezelő által biztosított kontakt lehetőségen keresztül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:        1363 Budapest, Pf. 9.

Cím:                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:          +36 (1) 391-1400
Fax:                 +36 (1) 391-1410
Web:               naih.hu
E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Tájékoztató változásai

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2022.07.05